top of page
Everbright Hotels Logo

EIN FENTRAU CORFFORAETHOL

CYFARFOD | BWYTA | DIOD | EXPLORE | SLEEP | SPA

Cynnal eich cyfarfod nesaf gyda hyder yn unrhyw un o'n Gwestai Everbright, gan gynnig amgylchedd diogel yn hylan

amgylchedd i golegau weithio ynddo.

Mae gennym bob gweithrediad iechyd a diogelwch ar waith gyda'r cymeradwyaeth gymeradwy o:

Hotel Room Desk
Modern Structure

CYNHADLEDD

CYFARFOD

BREAKFAST | CYFARFOD | SPA | CINIO | SLEEP

Yn fwy felly nag erioed, ein nod yw parhau â'n polisi yn yr amseroedd mwyaf heriol hyn felly os oes cyfle yr hoffech ei drafod yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi.

Andrew Plimmer

Andrew Plimmer

Everbright Hotels in North Wales and the North West offer versatile corporate and meeting spaces along with customizable packages to suit your needs. Elevate your business gatherings with our state-of-the-art facilities, attentive service, and picturesque locations, leaving a lasting impression on your colleagues and clients.

NORTH WALES                                           NORTH WEST

ROSSETT HALL HOTEL

CHESTER & NORTH WALES

Our meeting rooms and conference facilities provide the perfect setting whatever your business occasion.

NORTH WALES

WILD PHEASANT HOTEL & SPA

LLANGOLLEN & NORTH WALES

Whatever you are looking for to make your conference or corporate event a success it is our promise to provide outstanding service and facilities at all times so you can get down to business.

LBH_CONFERENCE 1 (1).png

LLANDUDNO BAY HOTEL

CONWY & NORTH WALES

Our corporate rooms and conference facilities provide the perfect setting whatever your business occasion.

THE GEORGE HOTEL

PENRITH & NORTH LAKES

Committed to service, quality of local produce and comfortable, well appointed surroundings, ideal for corporate events.

THG_CORPORATE 1_edited.jpg
NORTH WEST

STONECROSS MANOR HOTEL

KENDAL & SOUTH LAKES

Stonecross Manor Hotel is ideal for your conference, business meeting or training course.

WhatsApp Image 2023-03-28 at 11.10.26.jpeg
WhatsApp Image 2023-03-28 at 11.01.35.jpeg
WhatsApp Image 2023-03-28 at 11.02.49.jpeg
GH Lounge.jpg
WhatsApp Image 2023-03-28 at 11.02.33.jpeg

ROSSETT HALL HOTEL

WILD PHEASANT 
HOTEL &SPA

LLANDUDNO BAY HOTEL 

THE GEORGE HOTEL

STONECROSS MANOR HOTEL 

ORSEDD HALL HOTEL

Mae Gwesty Rossett Hall yn cynnig lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod eich priodas, gyda chyfleusterau gwych ar gyfer eich dathliadau priodas, ynghyd â phecynnau cynhwysol sy'n darparu'r cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich dathliad .

GWESTY A SPA Y PHEASANT GWYLLT

Ar gyfer derbyniadau priodas yng Ngogledd Cymru, gadewch inni yng Ngwesty a Sba'r Wild Pheasant ddefnyddio ein harbenigedd a'n gwasanaeth personol i wneud eich priodas yn achlysur gwirioneddol ysblennydd ac yn un i'w gofio.

Explore Llandudno Bay Hotel's corporate website for tailored event solutions and stunning seaside venues.

GWESTY'R GEORGE

Gyda'n Cynlluniwr Priodas pwrpasol gallwn greu'r rhaglen ddelfrydol ar gyfer eich diwrnod perffaith. Mae ein trwydded priodas sifil yn caniatáu inni gynnig dewis o 4 lleoliad ar gyfer y seremoni, yn dibynnu ar nifer y gwesteion sy'n mynychu.

STONECROSS MANOR HOTEL

Mae Stonecross Manor Hotel yn cynnig awyrgylch hamddenol a chroeso gwirioneddol gynnes. Rydym yn cynnig pecynnau priodas wedi'u personoli i roi diwrnod eich breuddwydion i chi.

Get in Touch

Reach Out

Thanks for submitting!

bottom of page