Businessman

EIN FENTRAU CORFFORAETHOL

CYFARFOD | BWYTA | DIOD | EXPLORE | SLEEP | SPA

Cynnal eich cyfarfod nesaf gyda hyder yn unrhyw un o'n Gwestai Everbright, gan gynnig amgylchedd diogel yn hylan

amgylchedd i golegau weithio ynddo.

Mae gennym bob gweithrediad iechyd a diogelwch ar waith gyda'r cymeradwyaeth gymeradwy o:

Screenshot 2020-07-15 at 14.00.42.png
Business People Talking
EBG%20MASTER_edited.png

YN UNIG £ 10 AM BASN DYDD YN UNRHYW EIN GWESTY *

image.png

Gwesty Rossett Hall

TAITH CHESTER A GOGLEDD

Mae ein hystafelloedd cyfarfod a'n cyfleusterau cynadledda yn lleoliad perffaith beth bynnag fo'ch achlysur busnes.

image.png

Gwesty a Sba Ffesantod Gwyllt

LLANGOLLEN & NORTH WALES

Mae ein hystafelloedd cyfarfod a'n cyfleusterau cynadledda yn darparu lleoliad perffaith beth bynnag fo'ch busnes.

image.png

Gwesty'r George

LAKES PENRITH A GOGLEDD

Wedi ymrwymo i wasanaeth, ansawdd y cynnyrch lleol ac amgylchedd cyfforddus, wedi'i benodi'n dda, yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol.

image.png

Gwesty Maenor Stonecross

LAKES KENDAL A DE

Mae Gwesty Stonecross Manor yn ddelfrydol ar gyfer eich cynhadledd, cyfarfod busnes neu gwrs hyfforddi.

Young Business Colleagues

CYFARFOD BESPOKE

Mae pob Everbright Hotel, yn cynnal detholiad o gyfleusterau busnes hanfodol i ddarparu ar gyfer yr holl ddigwyddiadau busnes a occations.

P'un a ydych chi'n trefnu seminar allwedd isel, cyfarfod pwysig neu ddigwyddiad pennawd cwmni, gallwn ddarparu ystafelloedd cynadledda eang y gellir eu haddasu i'ch anghenion.

Mae'r holl fesurau diogelwch priodol ar waith yn unol â chanllawiau'r llywodraeth i atal ac amddiffyn ymwelwyr a'n tîm rhag firysau heintus fel COVID-19.  

Whether you are arranging a low-key seminar, an important meeting or a headline company event, we can provide spacious conference rooms that are adaptable to your needs.

All appropiate safety measures are in place in accordance to the government guidelines to prevent and protect visitors and our team against contagious viruses such as COVID-19.  

Image by Cytonn Photography

CYNHADLEDD

CYFARFOD

BREAKFAST | CYFARFOD | SPA | CINIO | SLEEP

Yn fwy felly nag erioed, ein nod yw parhau â'n polisi yn yr amseroedd mwyaf heriol hyn felly os oes cyfle yr hoffech ei drafod yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi.

Andrew Plimmer

Screenshot 2020-06-25 at 14.16.30.png

GRID CYFALAF

Portrait of Smiling Woman

Pecynnau pwrpasol

Y PROFIAD LLAWN

CYFARFOD | SPA | WINE | DINE | SLEEP | EXPLORE | ADEILADU TIM

Holi Heddiw