top of page

EVERBRIGHT REWARDS
IT'S GOOD TO GIVE

Join our 'Everbright Rewards - It's Good To Give' programme and benefit from reward options

ranging from 5% to 15% of the value of your stay. 

Rewards are facilitated through our trusted partnership with Guestbook.

Simply create an account with your email address and book direct with us through Guestbook!

Image by Casey Lee

DEWIS YN CYFLWYNO SY'N CYFLWYNO CHI

Ymunwch â'n rhaglen 'Gwobrwyon Everbright - Mae'n Dda i'w Roi' ac elwa o opsiynau gwobrwyo sy'n amrywio o 5% i 15% o werth eich arhosiad.

 

Hwylusir gwobrau trwy ein partneriaeth ddibynadwy gyda Guestbook. Yn syml, crëwch gyfrif gyda'ch cyfeiriad e-bost a'ch llyfr yn uniongyrchol gyda ni trwy'r Llyfr Gwadd!

 

 

  • 1 YMUNO NAWR

    Cofrestrwch am ddim gyda dim ond eich cyfeiriad e-bost a dewch yn gymwys i gael Gwobrwyon Arian Parod.

 

  • 2 AROS

    Ennill Gwobrwyon Arian Parod trwy archebu'n uniongyrchol ar safleoedd dros 700+ o westai partner a chwblhau'ch arhosiad.

 

  • 3 REDEEM

    Mwynhewch ryddid Gwobrwyon Arian Parod trwy ddewis o blith amrywiaeth o opsiynau adbrynu ar ôl eich arhosiad.

 

Image by Mr.Autthaporn Pradidpong

BUDD-DALIADAU POPETH

Anchor 1
bottom of page